Đầu kim lăn dạng xoắn

- Đầu kim xoắn size 9 đầu kim, 12 đầu kim, 36 đầu kim và đầu nano

- Dùng cho 2 dòng máy theo hình ảnh đính kèm

Đặt mua

x